Press kliping

Objavljena knjiga Kultura sjećanja

Digi.ba, u povodu 9. januara – Dana početka genocida nad Bošnjacima, objavljuje knjigu „Kultura sjećanja“, sa više od 500 tema i informacija o genocidu i agresiji
Udžbenik historijskog sjećanja


Udruženje Digi.ba i Virtuelni muzej genocida nad Bošnjacima od 2012. godine su inicirali da se 9. januar obilježava kao Dan početka genocida nad Bošnjacima, te su prethodnih godina za 9. januar priređivali prigodna predavanja i programe.

Ove godine Digi.ba objavljuje knjigu „Kultura sjećanja“, autora mr. Fatmira Alispahića, koja na 260 stranica donosi preko 500 tema i informacija o genocidu i agresiji, i tako biva svojevrstan udžbenik historijskog sjećanja, knjiga sa najviše podataka o agresiji i genocidu na jednom mjestu.

Knjiga je nastala na osnovu autorske TV emisije Fatmira Alispahića „Kultura sjećanja“, koju je producirao Digi.ba, za Televiziju Sarajevo i više lokalnih televizija, i koja je od oktobra 2016. do maja 2019. godine imala 30 izdanja, sa oko 280 tema i oko 300 vijesti. Projekat je okupio 40 institucija i partnera u projektu i preko 200 saradnika i sudionika, među kojima 40 sa visokim akademskim titulama. Emisija je imala redovne rubrike: Kalendar, Ogledalo historije, Pravo i pravda, Žrtve i svjedoci, Diskriminacija, LEGArT, Katalog spomenika, Network sjećanja, Info centar. Bio je to prvi periodični medij koji se programski bavio njegovanjem historijskog sjećanja.

Knjiga „Kutura sjećanja“ je pregled i sažetak tema koje su obrađene kroz 30 izdanja TV emisije.
Pregled tema

O svjedocima zla i otpora

Ahmići * Bihać * Bratunac * Brčko * Bijeljina * Banja Luka * Biljani * Čavkarica * Čelić * Doboj * Foča * Grapska * Gorica * Goražde * Istočna Hercegovina * Janja * Jajce * Kalesija * Kotor Varoš * Ključ * Kula Grad * LOGORI * Mrkonjić Grad * Nevesinje * Olovo * Podrinje * Prozor * Prijedor * Rogatica * Srebrenica * Sanski Most * Stolac * Sarajevo * Sandžak * Stupni Do * Štrpci * Mostar * Tuzla * Tomašica * Višegrad * Vlasenica * Zavidovići * Zvornik * Zenica * Živinice * Žepče ***

O genocidnoj agresiji

O djeci i ratnim traumama * O traumama logoraša, invalida i izbjeglica * O životima šehidskih porodica * O zločinu silovanja i zaboravljenoj djeci rata * O žrtvama mina i minskoj opasnosti * O traumi identifikacije * O ubistvima bošnjačkih povratnika * O napadima na objekte Islamske zajednice * O velikosrpskoj diskriminaciji bošnjačkih učenika * O Srbima i Hrvatima u odbrani Bosne i Hercegovine * O dejtonskom nastavku genocida * O Presudama za genocid koje treba da ukinu entitet Republiku srpsku ***

O historijskim paralelama

O Boju pod Banja Lukom iz 1737. godine * O Bošnjačkim rezolucijama iz 1941. godine * O ZAVNOBiH-u i brisanju Bošnjaka * O ubistvima Mehmeda Spahe i Mustafe Busuladžića * O četničkim zločinima nad Srbima * O bošnjačkom spašavanju Roma od genocida * O hitlerovskim danima Ive Andrića * O bošnjačkoj antifašističkoj pobuni u Francuskoj * O nazivima sarajevskih škola i ulica za vrijeme Jugoslavije * O zločinima velikosrpskih komunista nad Bošnjacima i o masakru nad 2500 Albanaca u Crnoj Gori * O Bošnjačkom saboru ***

O spomenicima

Sarajevo * Vogošća * Jajce * Kakanj * Semizovac * Ilijaš * Mostar * Stari Vitez * Gradačac * Zavidovići * Kalesija * Janja * Kotorsko * Zagreb * Vukovar * Windsor (Canada),… * O Muzeju ratnog djetinjstva * O Muhadžirskom mezarju u Đakovu * O spomenicima Holokaustu (Berlin, Washington, Karlovy Vary) * O Bosfamovim „Ćilimima sjećanja“ * O kulturi sjećanja u književnosti, muzici, slikarstvu i filmu * O spomenicima genocidu u entitetu Repubika srpska…

Partneri u projektu
Digi.ba – Udruženje za digitalizaciju kulturne baštine

Virtuelni muzej genocida nad Bošnjacima

Televizija Sarajevo

Institutut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Institut za istraživanje genocida Kanada

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

IFIMES – Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije

Centar za mir i multietničku saradnju Mostar

Mediacentar Sarajevo

INFOBIRO digitalni arhiv štampanih medija

Dissident mreža

FIG – Fondacija za istraživanje genocida Austrija

Općina Centar Sarajevo

Televizija Vogošća

Televizija Mostar

Televizija Kakanj

Neon televizija

Televizija Tuzlanskog kantona

Televizija „Glas Drine“

BZK „Preporod“ Bratunac

Source Produkcija

Exit Media Sanski Most

Kulturni centar „Karneol“

Galerija „Mandžić“

Bošnjački kulturni centar Sarajevo

Portal 24.sata.info

Teatar kabare

Udruženje logoraša Mostar

Udruženje logoraša Žepče

Gradski muzej Vukovar

Legat „Ekmečić“ Brčko

BMG – Bosanska medijska grupa

Organizacija porodica šehida Kotorsko

Udruženje logoraša Janja

Udruženje civilnih žrtava rata Grada Zenice
Saradnici i sudionici u projektu

prof. dr. Selma Rizvić

prof. dr. Enver Imamović

prof. dr. Emir Ramić

prof. dr. Ibrahim Kajan

akademik prof. dr Enver Mandžić

akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić

prof. dr. Izet Šabotić

mr. sc. Mevludin Dizdarević

mr. sc. Ermin Kuka

prof. dr. Edhem Muftić

prof. dr. Smajil Durmišević

prof. dr. Almir Bašović

mr.sc. Merima Handanović

prof. dr. Selmo Cikotić

mr. sc. Husejin Omerović

mr. sc. Zulfo Ahmetović

mr. sc. Lebiba Džeko

mr. sc. Isa Balkan

mr. sc. Hasib Mušinbegović

mr. sc. Fikret Bečirović

mr. sc. Mesud Šadinlija

mr.sc. Nermin Hodžić

mr. sc. Emir Džambegović

mr. sc. Dragan Golubović

mr. sc. Enisa Žunić

mr. sc. Elvir Resić

mr. Ibrahim Kabil

mr. Merisa Karović-Babić

mr. Almir Grabovica

mr.sc. Muamer Džananović

mr. Zilha Mastalić-Košuta

mr. sc. Jasmin Medić

mr. sc. Miralem Avdić

mr. Semir Hadžimusić

mr. sc. Besima Ćatić – Suljević

dr. Branka Antić Štauber

Isnam Taljić

Avdo Huseinović

Sejo Omeragić

Seid Smajkić

Ahmed Imamović

Fahrudin Kučuk

Eset Muračević

Tahir Pervan

Amir Misirlić

Šerif Špago

Ramiz Tiro

Nedim Hasić

Kerim Svrakić

Nihad Aličković

Aziz Tafro

Hifzija Čavčić

Mirzet Ibrišimović

Almir Mehonić

Zlatko Serdarević

Salih Brkić

Enes Hotić

Said Šteta

Bedrudin Gušić

Ibrahim Halilović

Adila Krndžija

Nihad Krndžija

Arijana Čerkez

Mesud Hero

Zarifa Guhdija

Muharem Krzić

Suad Karamustafić

Harun Pilav

Armin Čusto

Mela Sejdija

Elvira Zahiragić

Jasmin Begić

Blažo Stevović

Nermin Bise

Selma Gušo

Sanela Kapetanović

Ajas Alispahić

Nermin Avdičević

Said Smajlović

Samira Bilalić

Selma Ahmad

Bilal Isaković

Admir Tukar

Mirsad Čeliković

Džanan Sarač

Sead Zubanović

Merima Zonić Malkić

Namik Vatrenjak

Amel Jašarević

Bermin Meškić

Mensur Bešlagić

Fikret Jahić

Edina Išerić

Begzudin Šehić

Dženana Pezer Burić

Hariz Redžić

Besima Ćatić

Nedim Malkočević

Nijaz Omerović

Almir Bešo

Munir Mujezinović

Erda Redžepagić

Sead Delić

Nermin Piknjač

Sandra Šabić

Samed Žužić

Nikola Slavuljica

Alen Avdić

Alen Alilović

Ramiz Uzunović

Safet Gagula

Semiha Kačar

Azra Grbo

Suad Zoranić

Tijana Križanović

Zoran Kanlić

Esad Hadžihasanović

Dženita Rahman Kurešepi

Jasmin Kadić

Amir Helja

Mirsad Čakširan

Zoran Šaković

Nedim Rahimić

Admir Maslo

Azra Kozlo

Almir Đokić

Samra Redžić

Emina Hokulić

Haris Ahbabović

Meho Bajrić

Saša Burlica

Sanel Kajan

Rusmir Agić

Asim Horozić

Bojan Mijatović

Vlado Kerošević

Ahmet Bajrić Blicko

Ibrahim Selimović

Muhamed Fazlagić

Albin Hadžić

Muhamed Omerović

Fehim Kriještorac

Prof. Senad Hodović

Mehmed Pargan

Anera Topčić Kuranović

Elvis Muminović

Esnefa Muhić Smajlović

Mevludin Ekmečić

Safet Oručević

Alija Behram

Safet Nožić

Ibro Bubalo

Sulejman Čerkić

Almir Zalihić

Emir Balić

Ruža Marić

Milan Paun

Danijel Rehak

Dalibor Luketić

Adnan Frljak

Džehva Frljak

Senad Salihović

Hajrudin Mešić

Tarik Hodžić

Adnan Ćuhara

Mehmed Đezić

Muhamed Spahić

Ifeta Mešanović

Hazim Karić

Nijaz Spahić

Mirsad Selmanović

Fatima Šabanović

Mehmed Đezić

Digi.ba

Na današnji dan

Kalendar

Januar 2020
P U S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arhiva

Kategorije