Front slobode

Svi ljudi samo građani

Cijenjeni građani Tuzle će se složiti da nam je zajednički cilj – slobodna, snažna, demokratska i duboko moralna BiH. I takva ista Tuzla u njoj.

Rat, makar i odbrambeni, vrijeme je zla. Dobru nas mogu povesti samo naši korijeni. Stoga, u kontekstu bh slike, u Tuzli je potrebno revitalizirati sve vrijednosti koje je čine evropskim gradom, kako bi i sebi i svima drugima bila od koristi, kao stamena i moralna pokretačka snaga. Jer jedino ako ostanemo ono što smo oduvijek bili, imaćemo snage da se i umno i fizički izdignemo iznad agresorskog ništavila. I pobjedom i budušćnoćću. Stoga se i zalažemo za osnivanje Foruma građana Tuzle.
Istorijski je momenat da Tuzla konačno postane tuzlanska, da se za svagda oslobodi uticaju tuzlomrzaca, tuzlokorisnika, beskrupoloznih koferaša i militantnih došljaka – koji već godinama gaze sve što biva bićem našeg grada. Tuzla je za većinu došljaka oduvijek bila samo jeftino sredstvo za svijanje urbanog gnijezda, a nikad amajlijska svetinja koju na prsima nose rođeni Tuzlaci, čaršijska raja, i svi rijetki dobronamjernici koji u njoj nisu rođeni a klanjaju se tuzlanskom znamenju. A o onome što je Tuzla bila, dovoljno je zaviriti u nekolike knjige, pa u poređenju sa stvarnošču vidjeti do koje mjere su je operušali i uništili ruralci kojima je komunizam pružio šansu da postanu građanima bez obzira da li će se promijeniti išta od svojih krkanskih navika.

Tako se rušila Tuzla, a sada je ponovo na pragu sličnog “urbaniziranja”, gdje opet osnovni kriterij neće biti građanski, već onaj drugi. Stoga, još uvijek imamo snage da se ne složimo sa izjavom Šerifa Kalesijskog Okruga, g. Hodžića – da se ne smijemo dijeliti na urbano i ruralno stanovništvo. A pošto gospodin Novu godinu čestitao nije svojim građanima, već samo Muslimanima i Hrvatima, što znači da podržava podjele – u skladu s tim ćemo morati zaključiti da se po svemu više razlikuju urbani i ruralni stanovnik, nego li svi rođeni Tuzlaci, ma koje vjere bili, međusobno. To ruralno-urbano bratstvo, pošto smo svi podjednako ugroženi, može živjeti samo dok rat traje, a onda će lijepo oni koji kažu “hin” otići svojim kućama i pašnjacima, a mi koji govorimo i pišemo “ih”, bićemo tamo gdje nam je i mjesto. Kao državljani BiH, možemo se dijeliti samo po dobru i zlu, a potom po stupnju sposobnosti i civiliziranosti koji će nas ili neće, povesti krupnim koracima naprijed među razvijeni i srećni svijet.

Oskrnavljeni tuzlanski duh

A kada govorimo o očajnom stanju u kome se nalazi skrnavljeni tuzlanski duh, moramo reći da najmanji dio krivice za njegovo uništenje(iako je to njihovo djelo!) snose koferaši i ruralni prostaci. Za sve smo krivi mi!!! , jer nikad nismo uspjeli prevazići mahalske komplekse da jedni drugima, najrođenijima, lomimo i poturamo noge, da jedni druge sputavamo i omalovažavamo, da uvijek mislimo da je došljak, makar stigao i iz Perućice, bolji od našeg Tuzlaka! Za to vrijeme ne samo da su imigranti-pojedinci profitirali, već su čitave svoje haharske plemenske zajednice dovukli u naš grad, mafijaški se uvezali i već rasporedili u mnoge ključne društveno-političke fotelje. Na ovaj način se, da bi bila jača, bez obzira odakle dolazi, uvezala sva ekstremna profiterska imigracija. Tako sada mogu vršiti “sječe Tuzlaka” i dalje postavljanje svojih ljudi.

Od mnogobrojnih primjera treba samo krenuti tragom sandžačke linije pa vidjeti u kojoj su mjeri, u posljednjih nekoliko godina, i na kojim sve mjestima, okupirali naš grad. Sada su toliko moćni da među priglupim primjercima Tuzlaka, na račun ponuđenog karijerističkog profiterstva – imaju svoje sluge i poslušnike. Odnedavno sastavni dio njihovog djelovanja je i prijetnja silom, pa i upotreba iste. Sandžački “policajci”, koji zahvaljujući svojim kumovima nisu vidjeli ni puške ni fronta, već su bez ikakvog razloga pretukli jednog čestitog pravoslavnog mladića, a sutra se isto može dogoditi svima nama koji ne damo tradiciju i indetitet svog častoljubljivog grada.

No, smatrajući da su Tuzlaci koji čitaju ovaj tekst u potpunosti svjesni svih opasnosti koje nam u budućnosti prijete (jednoumlje, političko-mafijaška sprega, zatiranje svega tuzlanskog, opšta anticivilizacijska tama, etc. ) – nema više potrebe navoditi brojne primjere. Jedno je jasno: ili ćemo kao građani preventivno djelovati štiteći Tuzlu (a time i BiH) i njenu budućnost, ili ćemo grad, njegovo znamenje, grobove svojih djedova i budućnosti svoje djece – prepustiti na nemilost imigrantskoj militantnoj najezdi; dakle, ili će Tuzlaci vlastiti grad, u svim porama, uzeti u svoje ruke, ili ni njega ni njih više nikada neće biti. Izbor je pred svima koji cijene i vole Tuzlu i žele živjeti pod njenim evropskim nebom. A na to imaju puno pravo, prije svih ostalih.

Nije kasno za čin

Smatrajući da još uvijek nije kasno da se reaguje predložićemo, čini nam se, adekvatnu formu organizovanja Tuzlaka u okviru koje bi bili u mogućnosti zaštititi svoju budućnost i biće svoga grada. U Sarajevu sa sličnim zadatkom postoji “Liga Sarajlija” koja se, između ostalog, zavjetovala – “da papcima i zlonamjernicima nikada više neće otvoriti dušu grada, i da će uvijek svaki Sarajlija imati prednost nad došljakom”. S time se možemo složiti, uz opasku da je građanski duh našeg grada neočikivano postao bolesniji nego što je to slučaj sa Sarajevom. Stoga, nama nije dostatna samo “liga”, nama je potrebno nešto daleko autoritativnije, snažnije, djelotvornije. Treba nam “organizam” koji će u punom smislu pokazati duhovna i civilizacijska stremljenja grada, a kojeg ni jedno aktuelno društveno-političko tijelo ili pojedinac neće moći zaobići i pogaziti. To mora biti istinska Tuzla, nad kojom ne postoji ni jedna hibridna, sa istom topografskom odrednicom.

Dakle, predlažemo osnivanje vanstranačkog, u punom smislu te riječi – građanskog, duboko moralnog, autoritativnog i patriotskog tijela koje će se zvati – Forum građana Tuzle!!! FGT će okupljati sve ljude koji se prvo osjećaju građanima, a potom, kako to i priliči demokratskim sistemima – čim hoće. (Ako bi građansko došlo iza nacionalnog i religijskog, automatski bi podrazumijevali podvojenost među ljudskim bićima, što je protivno svim međunarodnim normama, poveljama, državotvornoj budućnosti BiH, kao i samoj religiji). U okviru FGT-a – svi ljudi bi bili samo građani, i ništa manje!

FGT-om će upravljati Savjet, sastavljen od dvanaest najuglednijih i nikad ničim ukaljanih Tuzlaka, koje bi sami građani predložili i izabrali, kao i jasno definirali njihov mandat. Članovi Savjeta bi bili stariji od 50 godina, čime bi se izbjegla mogućnost karijerističke manipulacije FGT-om, što bi moglo biti svojstveno mlađim ljudima. Dakle, odabirom dvanaest svim znanih, cijenjenih, poštovanih i uvaženih građana, Savjet bi postao neprikosnoveni umni tuzlanski autoritet. Njegov sud će predstavljati savjest grada, garanciju očuvanja njegove prošlosti i tradicije, i garanciju prava na budućnost dostojnu evropskog građanina. Uzgred da pomenemo da su slična tijela postojala, recimo, u antičkoj Grčkoj, a i dan danas, kao najautoritativniji segment društva djeluju u nekim zemljama (Egipat, npr. ). Sigurno ne bez razloga.

Moralno i zdravo društvo

U današnjem ratnom vremenu kada su se aktuelne vlasti skoro potpuno otuđile od naroda (što zbog korumpiranosti, a što zbog tiranoidnih strasti), kada sve manje imaju snage ili volje da zaustave negativna stremljenja ka nedemokratskom ustrojstvu budućeg društva – FGT bi s punim pravom postao najrespektabilnija demokratska snaga koja bi društvene ratne i postratne procese usmjeravala ispravnim tokovima, i u interesu građana. Svaki mjesec održavaće se javne Skupštine gdje će istupati građani sa svojim inicijativama i kritikama, kao i sa svojim zahtjevima. Savjet (čiji članovi će pred građanima položiti zakletvu) će imati obavezu da sve izrečeno na Skupštini kanališe po prioritetu, da od vlasti traži objašnjenja, ili da im, u ime građana upućuje zahtjeve. U nekim situacijama, na osnovu dokaza, Savjet bi donosio svoju osudu ili podršku nekome ili nečemu. Svake naredne Skupštine referisao bi pred građanima o ostvarenim zadacima, ili u suprotnom, o tome zbog čega i kako nisu ostvareni. Na Skupštine bi ponekad bili pozivani i predstavnici vlasti, gdje bi se direktno sučeljavali sa stavovima građanstva. Takav sistem djelovanja bio bi najveći stupanj demokratije, što je do sada jedino zabilježeno u antičkoj Grčkoj.

Dalje, kada znamo da je nametnuti nam i surovi rat upravo unutar našeg odbrambenog, patriotskog i državotvornog mehanizma i proizveo svekolike moralno-nakazne, sramotne, destimulirajuće, profiterske i kriminalne pojave, sa kojima svakako ne želimo da gradimo budućnost, tek onda shvatamo da nam je potrebna jedna ovakva snaga koja će biti u stanju da osudi, zatre i uništi sve ovakve gadosti, da nam se više nikad i nigdje ne ponove. Građani će imati priliku da grade zdravo i visoko moralno društvo, apelujući na čvrste zakone, sudstvo i policiju, kao i za vlastitu slobodu, demokratiju i prosperitet. Preko snažnog i jedinstvenog građanskog glasa, ni jedna manipulatorska neman neće moći preći, niti ga zaobići. Jer samo građani imaju pravo da odlučuju o vlastitoj budućnosti.

Dakako, ovaj prostor nije dostatan da bismo objasnili sve druge pojedinosti vezane za eventualno djelovanje FGT-a, što bi se u slučaju njegovog pokretanja već preciziralo programskim dokumentima. Poput onog, recimo, da se Tuzlakom ne može zvati građanin BiH koji u ovom gradu ne boravi najmanje 10 godina, te da isti takav ne može zasjesti ni na jedno bitnije društveno-političko ili neko drugo važnije mjesto.

Zahtijevalo bi se, takođe, da ni jedan gradonačelnik ne može biti osoba koja nije rođena u Tuzli. To, dakako, ne znači da u radu FGT-a neće učestvovati građani “sa strane” voljni da svojim sudjelovanjem pomognu opštem prosperitetu Tuzle i BiH. Kao što je to njihova građanska dužnost, i naša je da izvjesnim mjerama zaštitimo grad od militantnog profiterstva beskrupuloznih došljaka (za zlonamjernike: nije riječ o našoj braći, o čestitim izbjeglicama kojima je Tuzla otvorila i srce i dušu!). Sa iskrenim namjerama, svi ćemo se lako raspoznati. To bi, dakle, bila jedna od stavki kakve bi, između ostalih bile precizirane programskim načelima.

Zavjet budućnosti

Kao sastavni dio FGT-a djelovala bi Matica tuzlanska, sačinjena od udruženja nezavisnih intelektualaca. Njen zadatak bi bio briga za očuvanjem i prosperitetom autentičnog tuzlanskog kulturnog i duhovnog blaga. Matica tuzlanska bi takođe bila odgovorna FGT-u, a njen predsjednik po potrebi bi bio trinaesti član Vrhovnog vijeća u rijetkim situacijama da ovo tijelo treba nadglasavanjem da donese neku odluku. U budućnosti, Matica tuzlanska će se baviti izdavačkim, organizatorskim i kulturnim aktivnostima kojima će širiti tuzlanski kulturni horizont. Vjerujemo da bi ugledni građani, koji bi u ovim vrhovnim tijelima predstavljali stremljenja Tuzlaka, sami po sebi bili “operisani” od bilo kakvih štetnih uticaja, a u slučaju da nekima od njih bude prijećeno silom, posjedovali bi izvjestan imunitet, s obzirom da bi se ispod javnih saopštenja i istupa, u ime građana, uvijek potpisivalo to tijelo.

U slučaju da dođe do ovakvog organizovanja građana Tuzle, sve što je izrečeno u ovom tekstu, u obliku prijedloga forme rada – moglo bi biti mijenjano i dograđivano. No, čini nam se da preplašenost najvećeg dijela građana za budućnost koja prijeti da postane totalitarna – ukazuje na potrebu bilo kakvog građanskog vanstranačkog organizovanja. A samo tako će se moći zaštititi građanin i njegovo ljudsko dostojanstvo. Građanin će sam sebi garantovati da se fašizam neće roditi i u našem, uistinu ugroženom gnijezdu.
Stoga, u svoje vlastito ime, u ime svih naših svetinja – pozivam građane Tuzle da dignu svoj glas i sami odluče o vlastitoj budućnosti.

Gospodo, na to nas obavezuje svaka kap prolivene tuzlanske i bošnjačke krvi, koja u svojoj čestitosti nije imala nimalo tame. Ta krv je svijetla kao zavjet svijetle budućnosti našeg grada i jedine nam domovine!!!

Fatmir Alispahić
Front slobode, 29. januar 1993.

Na današnji dan

  • Nothing has ever happened on this day. Ever.

Kalendar

Januar 1993
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arhiva

Kategorije