Saff

Državni terorizam Jakoba Fincija

Regulatorna agencija za komunikacije je u obrazloženju odluke da sa 50.000 maraka kazni TV Alfu zbog emitiranja ramazanske hudbe navela da hudba “nosi jasnu huškačku poruku, (da je) u suštini antisemitska i (da) na otvoren način omalovažava vjerska ubjeđenja drugih naroda koji žive na ovom prostoru i šire”. Riječ je o laži, ali i o promociji državnog terorizma kojim se ugrožava naše pravo da slobodno mislimo i govorimo.

Zašto ni jedan bošnjački intelektualac nije reagirao na manifestaciju državnog terorizma od strane Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), koju vodi Jakob Finci, a koja je sa rekordnih 50.000 maraka kaznila TV Alfu, zbog ramazanske hudbe, emitirane 3. XI 2004, za koju je rečeno da je “u suštini antisemitska” i da “omalovažava vjerska ubjeđenja naroda koji žive na ovom prostoru i šire”, iako se radi u hudbi koja ne vrijeđa ni jedan bh. narod, već preporučuje Bosancima da kupuju domaću robu, a da ne kupuju stranu, kao što su, američka, izraelska, slovenačka…?! Zašto bi ova hudba bila “antisemitska”, a ne i antislovenačka, i – kakve veze sve to ima s našom državom?! Fincijev RAK je prekoračio ovlaštenja, jer je manirima državnog terorizma i kolonijalizma krenuo da štiti tuđinske interese u BiH, promovirajući državno nasilje kao sredstvo za zavođenje autocenzure i sputavanje slobode govora.
Ova manifestacija državnog terorizma od strane Fincijevog RAK-a ravna je nasilju koje su nad slobodom govora sprovodili diktatorski režimi Pinočea, Čaušeskog, Stresnera, Sadama Huseina, a u novije vrijeme i Buša Drugog. Nije se smjelo dogoditi da bošnjačka javnost ostane isprepadana i nijema na ovaj pokušaj izmišljanja tzv. antisemitizma u Bošnjaka, tim prije što hafizova hudba nema nikakve veze sa našim dobrim komšijama bh. Jevrejima, već se tek u nekoliko rečenica tiče izraelske ekonomije. Možda možemo razumjeti četničke i ustaške plaćenike koji sramoćenjem i opanjkavanjem Bošnjaka nastoje ojačati velikodržavne pozicije, ali ne možemo razumjeti našu inteligenciju koja uporno misli da se sve ovo događa nekome drugom.

Hapšenje slobode govora
Hafizova hudba objavljena je u “Walteru” (br. 127), i to je njena najbolja odbrana, ali istovremeno, i najubjedljivija optužnica protiv Fincijevog RAK-a, kao državne institucije koja sprovodi teror nad slobodom govora i koja izmišljanjem tzv. antisemitizma sramoti našu zemlju u međunarodnim okvirima. To je lahko dokazati. Četnički i ustaški internet sajtovi, kao i sajtovi po Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, i ko zna sve gdje, vrve od informacije da je Fincijev RAK u BiH otkrio tzv. antisemitizam, kao rezultat djelovanja tzv. radikalnih islamista. Za Zapad – tekst je istina. Za četnike i ustaše, ove izmišljotine su sredstvo da dokrajče Bosnu i bosansko, a u ime velikosrpskog i velikohrvatskog. Opasna nam se omča meće oko vrata i naša je jedina šansa da razobličimo laž, tako što ćemo dokazati kako je kažnjavanje TV Alfa od strane Fincijevog RAK-a manifestacija državnog terorizma, jer su kažnjeni stavovi kakvi se slobodno priopćavaju u zapadno-evropskim zemljama. Nema zapadne zemlje koja javno ne štiti svoju ekonomiju, tako što traži da se ne kupuju strani proizvodi. Kakva je razlika između legalne kampanje pod naslovom “Kupujmo domaće”, i otvorene poruke: “Ne kupujmo izraelsko, američko, slovenačko…, kupujmo svoje”?
Pročitao sam hafizovu hudbu i u njoj nisam pronašao nikakvog tzv. antisemitizma, niti ičega što bi “omalovažavalo vjerska ubjeđenja drugih naroda koji žive na ovom prostoru i šire”. E, sad, baška je priča ako naši dobri bh. Jevreji smatraju “omalovažavanjem vjerskih ubjeđenja” kad neko štiti bosansku ekonomiju, a na uštrb izraelske ili ma koje nebosanske. Mi računamo da naši dobri bh. Jevreji, kojih je ostalo jedva 800 duša, više vole svoju Bosnu, nego Izrael, pa im je sukladno tome bitnije da jača bosanska, nego izraelska ekonomija.
Dok nisam pročitao tekst tzv. antisemitske hudbe možda sam i mislio da je hafiz negdje pretjerao, mada sam znao da ni jedno bošnjačko pretjerivanje ne može biti deset puta gore, i skuplje, od četničkih i ustaških povraćanja po medijima. Kada sam pročitao tu hudbu, stomak mi se zgrčio od muke, ne zbog hudbe, nego zbog kazne koja dokazuje da smo žrtve državnog terorizma čiji je cilj maltretiranje i ponižavanje bošnjačkog naroda, pa i tako što će nam se priječiti sloboda da mislimo i govorimo. Jer, državni terorizam Fincijevog RAK-a nije izdvojen slučaj, to je intencija koja prijeti da nam uhapsi slobodu da živimo i mislimo kao svi evropski građani.
Uopće ne želim ni podržavati, ni osporavati hafizove stavove. Ovaj slučaj sa kažnjavanjem TV Alfa isključivo je, i jedino, pitanje slobode mišljenja i govora. Mogli bismo razumjeti ovako drastičnu kaznu da je hafiz pozivao, tobejarabi, na mržnju prema našim komšijama, bh. Srbima, Hrvatima, Jevrejima, Romima… Ali, hafiz nije ni jednom riječju spomenuo naše razlike, niti je pozivao na konfrontaciju unutar BiH, on je ekonomski patriotizam vidio kroz jedinstveni bh. interes, da kao društvo štitimo svoju proizvodnju. Od nekoliko rečenica koje dokazuju hafizove stavove izdvajamo ovu: “Mi ne smijemo zaboraviti da smo mi u Bosni ugroženi i da se trenutno vodi ekonomski rat protiv Bosanaca koji ima za cilj oslabiti ionako slabu bosansku privredu a njene građane učiniti ekonomskim robljem naših susjeda”.

Drskost i divljaštvo
Zadatak Regulatorne agencije za komunikacije je, valjda, da sprečava širenje mržnje i nacional-šovinizma unutar BiH, da kažnjava one koji to čine, i u tome ova Agencija zaslužuje našu punu podršku. Nama treba državno tijelo koje će sankcionirati fašističku propagandu, koja se i danas čuje sa velikosrpskih i velikohrvatskih rtv stanica u BiH, a od kojih ni jedna nije kažnjena sa 50.000 maraka. Mi nemamo ništa protiv ni da se kažnjavaju mediji koji bi eventualno plasirali nešto što bi nalikovalo na bošnjački nacionalizam. Jer, naš je bošnjački nacionalni interes u rehabilitaciji multietničkog društva, a što je izvodljivo samo ako će nacionalizam biti zabranjen zakonom. No, ovdje nije problem u nama, mi imamo dovoljno duhovne širine i tolerancije da živimo sa svojim susjedima. O tome svjedoče, hvala Bogu, sve sačuvane pravoslavne, katoličke i jevrejske bogomolje na teritoriji koju je odbranila Armija RBiH. Naše multietničko opredjeljenje potvrđeno je u vremenima teških iskušenja, kada smo ubijani kao muslimani, a kada smo se branili kao Evropljani.
TV Alfa je kažnjena u ime borbe protiv nacionalizma u BiH, ali hafizov vaz uopće ne ugrožava ni bh. Srbe, ni bh. Hrvate, već, simbolično, izraelsku ekonomiju koja, kako on tvrdi, ima prihode od “Coca-cole”, “Nike” patika, itd. Kakve veze mi imamo sa Izraelom? Otkad smo to mi obavezni da štitimo izraelsku, ili ma čiju ekonomiju? Naše je pravo da štitimo svoju ekonomiju, pa i tako što ćemo pozivati naše ljude da ne kupuju stranu robu. Ma čiju. Po toj logici mogla bi se ljutiti i Moldavija što pišemo protiv moldavskih prostitutki, pa tako siromašimo moldavske ekonomske potencijale. Lakše bi se svarilo da je TV Alfa kažnjena zbog pozivanja da se ne kupuje slovenačka roba, jer nam je Slovenija bliža od Amerike i Izraela. S koje god se strane krene, monstruozna je kazna Fincijevog RAK-a, jer nema nikakve veze sa imperativima da se sankcionira medijska mržnja prema bh. narodima. A, kažnjavati nekog u BiH zato što poziva na bojkot izraelske ekonomije, i proglašavati ga zbog toga «antisemitom», vrhunac je drskosti i divljaštva.

Kažnjavanje istine
Poređenje hafizove hudbe, objavljene u «Walteru», sa tekstom obrazloženja Fincijevog RAK-a, otkriva gebelsovsku manipulaciju. U hudbi ne postoji ni jedna rečenica na osnovu koje bi se moglo reći da – “nosi jasnu huškačku poruku, (da je) u suštini antisemitska i (da) na otvoren način omalovažava vjerska ubjeđenja drugih naroda koji žive na ovom prostoru i šire”. Kakve veze vjerska ubjeđenja bh. naroda imaju sa hafizovom preporukom da se ne kupuje američko-izraelska roba? Nikakve. Pa nismo mi ni Amerikanci, ni Izraelci! Ali, Fincijev RAK svijetla obraza brani ubjeđenja naroda na – «širem prostoru», dakle, na Planeti. Piše li to igdje u našem Ustavu, ili u poslovniku Fincijevog RAK-a, da je naše društvo dužno braniti “širi prostor”, konkretno, američku i izraelsku ekonomiju?! Pošto ne piše, onda znači da su Finci i RAK prekoračili svoja ovlaštenja, plasirali laž o tzv. antisemitizmu u BiH, i da bi zbog toga morali biti sankcionirani. Isto bismo mislili i da su Finci i RAK zajmili od nekoga braniti saudijsku ili iransku ekonomiju, jer to nema nikakve veze s našom državom.
Otud smatramo da je bila pogrešna odbrana direktora TV Alfa, koji je hudbu pravdao Kur’anom, na čije se izvode naslanjaju hafizove opservacije. Ne radi se o tome. Radi se o nespojivosti ingerencija Fincijevog RAK-a nad stavovima iz hudbe. Fincijev RAK postoji da sankcionira šovinizam u bh. medijima, usmjeren prema bh. narodima, a u hafizovoj hudbi takvo zlo ne postoji.
Pred nama je, dakle, opaka laž. Pred nama je državni terorizam. Pred nama je budućnost u strahu i poniženju. Istina je naše jedino oružje. Ali, istina ne postoji dok se ne kaže. A kazivanje se kažnjava.

50 puta jači od zakona *
– *fus nota: Ovome tekstu je pridodat posljednji dio teksta “Udba i hutba”, (broj 143, 1.V 2005.), koji ne donosimo u cijelosti, jer se oba teksta bave istom temom. –
Ako izuzmemo činjenicu da u hafizovoj hudbi nema nikakvog tzv. antisemitizma, i ako se samo zadržimo na kršenju zakona od strane Fincijevog RAK-a, uočit ćemo da se radi o kriminalnoj aktivnosti jedne državne institucije, kojoj se, dakle, ne smije vjerovati. Kao što znamo, TV Alfa na kojoj je emitirana hudba kažnjena je sa rekordnih 50.000 KM. A evo šta doslovce piše u pravilima RAK-a, u poglavlju “Procedura za vođenje slučajeva (Član 7.4a Novčane kazne za RTV stanice): “Za R i TV kuće koje pokrivaju područje cijelog entiteta ili oba entiteta iznos kazne ne može biti veći od 5.000 KM. Za R i TV kuće koje pokrivaju pedeset posto ili više teritorije entiteta iznos kazne ne može biti veći od 2.500 KM, dok za ostale R i TV kuće iznos kazne ne može biti veći od 1.000 KM.” Dakle, TV Alfa, u odnosu na domet svog signala, nije mogla dobiti veću kaznu do 1.000 maraka! To što se jedna tv stanica kažnjava sa 50 puta većom kaznom od zakonom dozvoljene trebalo bi biti signal– da tu nešto smrdi. Tim prije što je TV Alfa već jednom kažnjena sa 6.000 KM za prilog koji je ocijenjen kao “ratnohuškački i antisemitski”, jer je prikazan “jedan Palestinac kako se baca na izraelski tenk”. A da je prikazan Izraelac kako ubija palestinsko dijete, to bi bila demokratija i borba protiv terorizma. I ova kriminalna kazna je trebala biti signal da Fincijev RAK strateški izmišlja tzv. antisemitizam, i manirom državnog terorizma krši zakonska pravila.
Istovremeno, među dokumentima Fincijevog RAK-a mogu se naći i ovakve Odluke: “Odbor za implementaciju je ratmotrio i slučaj RTVBN (Bijeljinska tv), koja je 14. novembra 2004. emitovala dokumentarni program pod naslovom ‘Pobij, pokrsti, protjeraj’. Odbor je odbacio slučaj zaključivši da emitovanjem pomenutog programa nije došlo do kršenja kodeksa za emitovanje.” Fincijev RAK tako nije reagirao za televizijsku afirmaciju genocida, gdje se sa Bijeljinske tv poziva na ubijanje, pokrštavanje i protjerivanje Bošnjaka. Čisti četnikluk!
Prije neki dan Fincijev RAK je presudio da je dopušteno u emisiji “60 minuta” nekoga nazivati “fašistom, antisemitom, šizofreničarem”, jer je glasnogovornica ove terorističke agencije saopćila da ingerencije RAK-a nisu da sankcinira uvrede putem FTV, jer je to nadležnost suda. A da su Jakob Finci ili Srđan Dizdarević u ma kojoj emisiji počašćeni pogrdnim nazivima, odluka bi bila drukčija.
Sve ovo nas upućuje na činjenicu da su slobode našeg društva ugrožene četničko-ustaškom aktivnošću jedne državne institucije, koja s jedne strane izmišlja tzv. antisemitizam, a s druge tolerira kontinuiranu afirmaciju četništva na rtv stanicama u RS. Ovo je ozbiljan problem koji zahtijeva hrabru i pametnu reakciju bosankohercegovačkih patriota.

Broj 138, 15. II 2005.

Kalendar

Februar 2005
P U S Č P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Arhiva

Kategorije